תאונות עבודה

תאונות עבודה

אחד משני סוגים של פגיעה בעבודה לפי הגדרת הביטוח הלאומי (הסוג השני הוא מחלות מקצוע). עובד שנפגע במהלך עבודתו ועל פי אישור רפואי אינו מסוגל לעבוד בעקבות זאת, זכאי לתשלום דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, עבור ימי היעדרותו מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי. שיעור דמי הפגיעה ייקבע בהתבסס על הכנסות. במקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה במהלך העבודה, יהיה זכאי העובד גם לקצבת נכות מעבודה.

מהי נכות מעבודה?

נכות מעבודה, בניגוד לנכות כללית, מחייבת הוכחה כי הנכות נגרמה עקב העבודה. במידה והוכח הדבר, יהיה זכאי התובע לקצבה או מענק. דרגת הנכות נקבעת על ידי וועדה רפואית. הנכות יכולה להיות קבועה או זמנית. נכות זמנית תינתן לתקופה של עד שנה. בתום התקופה שנקבעה, יזומן העובד לוועדה רפואית נוספת. שיעור המענק או הקצבה תלויים בשכר. עובד רשאי לקבל קצבת נכות מעבודה גם אם הוא ממשיך בעבודתו ואם שכרו לא נפגע.

נכות זמנית בשיעור של 9% – 100% – קצבה חודשית.

נכות לצמיתות בשיעור של 9% – 19.99%- מענק חד פעמי.

נכות לצמיתות בשיעור של 20% – 100% – קצבה חודשית.

נכה עבודה שדרגת הנכות שנקבעה לו נמוכה מ-9% – אינו זכאי לגמלה.

תהליך קבלת דמי פגיעה וקבלת קצבת נכות מעבודה:

יש להגיש בביטוח הלאומי טופס תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה. במקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה, צריך להגיש גם תביעה לקצבת נכות מעבודה. לאחר הגשת התביעה, יזומן התובע לוועדה רפואית, שם תקבע דרגת הנכות שלו.

במידה והתביעה לא אושרה, ניתן לערער או לבקש דיון חדש במקרים של החמרה רפואית. את הבקשה להחמרה ניתן להגיש לפחות 6 חודשים לאחר קביעת אחוזי הנכות, ויש לצרף מכתב מרופא תעסוקתי בנוגע להחמרה.

מהם התנאים לזכאות לדמי פגיעה?

 1. מבוטח בביטוח נפגעי עבודה
 2. אינו מסוגל לעבוד בעבודתו הקודמת או דומה לה- בכפוף לאישור רפואי
 3. מחזיק בתעודה על אי כושר עבודה מהגורם המטפל, עם ציון הפגיעות והתקופה שבמהלכה אינו יכול לעבוד
 4. אינם זכאים: מי שעבד בתקופה שנקבע לו אי כושר עבודה, מי שבעת הפגיעה היה בהכשרה מקצועית או שיקום, עציר, אסיר, חוסה במעון, עובד זר לא חוקי.

תאונות דרכים שהוגדרו כתאונות עבודה:

במקרה שתאונת הדרכים ארעה במהלך העבודה, בדרך אליה או בדרך ממנה, יחשב האירוע תאונת דרכים וגם כתאונת עבודה. במקרה של תאונת עבודה, ניתן להגיש בנוסף לתביעה כנגד חברת הביטוח גם תביעה לפיצויים בביטוח הלאומי.

במקרה של נכות כתוצאה מהתאונה, בדקו מול הביטוח הלאומי זכאותכם ל: טיפול רפואי חינם מקופת החולים, דמי פגיעה ובהמשך גם תביעה לנכות.

במקרי מוות, תשולם לבני המשפחה קצבת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה. קצבה זו מחליפה את קצבת השאירים (שמשולמת קודם כל ועל פי חוק). משפחת הנפטר זכאית לבחור את הגבוהה מביניהן.

כמה דגשים שכדאי לדעת

 • מומלץ להזדרז בהגשת התביעה. הגשה לאחר יותר משנה מיום הפגיעה עלולה לפגוע בזכאות לתשלום.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות קבועה בשיעור של 20% ומעלה, יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה.
 • מי שאיבד את כושר התפקוד שלו בעקבות תאונה (שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים)- כדאי לבדוק זכאות לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.
 • הזכאי לדמי פגיעה ולתגמולי מילואים באותו פרק הזמן, יאלץ לבחור באחת משתי הגמלאות.
 • אדם המקבל דמי פגיעה בעבודה לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
 • דמי הפגיעה ייחשבו בהכנסה בעת בחינת זכאות להבטחת הכנסה.
 • מי שנקבע לו אי כושר עבודה חלקי ושעות עבודתו צומצמו על פי אישור רופא, יהיה זכאי לדמי פגיעה מופחתים.
 • דמי הפגיעה ישולמו לכל היותר עבור 13 שבועות ולא יעלו על 1,094.63 ש"ח, נכון ל-2017.
 • בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה זכאים למענקים בגין אירועים שונים, כגון נישואין ובר מצווה.

האזינו לטיפים של גילי

חברה שהקמתי התפרקה. מצבי הרפואי הורע ועברתי צנתור. האם זה יכול להיחשב כתאונת עבודה?

דמי תאונות אישיות (שאינן מעבודה) בביטוח לאומי

הטיפ השבועי- על תאונות דרכים בדרך לעבודה

האם אדם שנפגע בתאונה יכול לקבל קצבת זקנה?

לתיאום פגישת ייעוץ בתשלום או הרצאות לצוותים ועובדים ניתן למלא פרטים

  להשארת פרטים