מימוש זכויות סיעוד

סיעוד

גמלה הניתנת למי שהגיעו לגיל פרישה, הזקוקים לעזרה בפעולות היומיום או להשגחה, ומתגוררים בקהילה- כלומר בביתם או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות. הגמלה מעניקה סל שירותים, אך במקרים מסוימים ניתן סיוע כספי לצורך העסקת מטפל צמוד.

מהם התנאים לזכאות?

 1. תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה
 2. מתגורר בקהילה- בביתו או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות
 3. אינו מקבל אחת מהגמלאות: שירותים מיוחדים, קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעלי נכות גבוהה, גמלה לטיפול אישי או השגחה ממשרד האוצר, הטבה ממשרד הביטחון שמהווה כפל לגמלת סיעוד. מי שמקבל אחת מגמלאות אלו, יצטרך לבחור בינה לבין גמלת הסיעוד
 4. זקוק לסיוע או השגחה
 5. עומד במבחן הכנסות

כיצד מגישים תביעה לקצבה?

ממלאים טופס תביעה לגמלת סיעוד בביטוח הלאומי, אליו יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים ואישורים לגבי הכנסות. במידה ועומדים בתנאים הבסיסיים לקבלת הקצבה, ייקבע על ידי הביטוח הלאומי מבחן תלות שעל פיו יחושב גובה הגמלה והאם היא זמנית או קבועה. במידה ואושרה גמלת סיעוד, יגיע נציג קופ"ח על מנת לבדוק מהם השירותים הנחוצים, וועדה מקומית תקבע אילו שירותים יינתנו.

ניתן לערער על כל אחד מהשלבים: ערעור על בדיקת התלות יש להגיש לועדת ערערים לבדיקת תלות. ערעור על מבחן הכנסות יש להגיש לבית הדין לעבודה, ערעור על החלטת הוועדה המקומית יש להגיש לוועדה לערערים.

כאמור, הזכאות לקצבה מותנית במבחן הכנסות. ההכנסות הבאות אינן נלקחות בחשבון לצורך החישוב: קצבאות שונות לניצולי שואה, הכנסות מביטוח סיעודי פרטי. ההכנסות הבאות מופחתות בחישוב: תשלום שכר דירה, מזונות.

בדקו במחשבון של הביטוח הלאומי את זכאותכם לגמלת סיעוד

כמה דגשים שכדאי לדעת

 • מקבלי קצבה שמצבם החמיר, יכולים להגיש תביעה לבדיקה מחדש על מנת להגדיל את שיעור זכאותם
 • בני 90 ומעלה המגישים תביעה לקצבה או בדיקה מחדש, אמורים לעבור הערכה תפקודית על ידי רופא גריאטר, במקום להיבדק על ידי מעריך בביתם
 • מי שהגישו תביעה לקצבת סיעוד וזקוקים לסיוע מיידי, יכולים לקבל שירות טרום סיעוד עד שהטיפול בתביעתם יסתיים
 • במקרים בהם נקבעה קצבת סיעוד לצמיתות, רשאי הביטוח הלאומי לבחון שוב את מצבו התפקודי של מקבל הקצבה
 • מי שגמלתו הופסקה עקב אשפוז בבית חולים או מוסד סיעודי, ישוב לקבל את הגמלה לאחר השחרור מאשפוז
 • ניצולי שואה התלויים בזולת לחלוטין או במידה רבה מאוד, יהיו זכאים לתוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. את הבקשה יש להגיש לקרן לרווחה לנפגעי השואה
 • מקבלי קצבת סיעוד יכולים להיות זכאים להטבות נוספות (במידה ועומדים בתנאים), כגון: הנחה בארנונה, הטבה בחשבון המים והחשמל, פטור מתשלום במקומות ציבוריים למלווה של מקבל קצבת סיעוד

האזינו לטיפים של גילי

מה עושים כשתביעת סיעוד של ניצולת שואה בת 93 נדחית?

מבחן ההכנסות לקצבת סיעוד, מדוע לא מגיעה לנו תמיכה?

זכאות כלכלית לסיעוד- עד כמה מותר להרוויח?

הרפורמה בסיעוד- על פניו בשורה נהדרת, אך האם באמת צפוי שינוי?

לתיאום פגישת ייעוץ בתשלום או הרצאות לצוותים ועובדים ניתן למלא פרטים

  להשארת פרטים