מימוש זכויות ביטוח לאומי

נכות כללית

קצבה המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות. שיעור הקצבה המלאה ליחיד הוא 2,342 ש"ח, נכון לשנת 2017.

מהם התנאים לזכאות?

 1. מבוטח בביטוח הלאומי, מעל גיל 18 ועד גיל פרישה, שנקבעה לו נכות של 60% לפחות, ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
 • אין לו הכנסה בפועל מעבודה
 • אין לו כושר להשתכר מעבודה, או שכושרו להשתכר צומצם עקב הליקוי ב-50% או יותר
 • הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, בתוספת תנאים נוספים
 1. עקרת בית, תושבת ישראל מעל גיל 18 ועד גיל פרישה, שעונה על כל תנאי הביטוח הלאומי, ביניהם: אינה עובדת כשכירה או עצמאית, אין לה יכולת לעבוד במשק הבית או כושרה הצטמצם ב50% או יותר עקב ליקוי, בעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים ועוד.
 2. חיילים ומתנדבים בשירות לאומי- ניתן להגיש תביעה לנכות במהלך השירות וזו תיבחן כשאר התביעות
 3. אינם זכאים: מי שאי כושר השתכרותם נגרם בחו"ל, בעת שלא היו תושבי ישראל

כיצד מגישים תביעה לקצבה?

ממלאים טופס תביעה לקצבת נכות כללית בביטוח לאומי, אליו יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים ואישורים לגבי הכנסות. ניתן להגיש את הטפסים גם באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. לאחר הגשת התביעה תזומנו לוועדה רפואית שתקבע רמת נכות ודרגת אי כושר (בתנאי שנקבעו מספיק אחוזי נכות רפואית). ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לועדת העררים במידת הצורך. אפשר להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או ללא המתנה במידה וחלה החמרה במצב הבריאותי.

קצבאות נוספות למקבלי קצבת נכות

 1. קצבה חודשית נוספת (קח"ן)- לקצבה זו יהיה זכאי מקבל קצבת נכות כללית העונה על כל התנאים הבאים: בעל דרגת אי כושר של 75% ומעלה, בעל נכות רפואית של 40% ומעלה, שאינו שוהה במוסד.
 2. תוספת תלויים- משולמת למקבל קצבת הנכות עבור בן/בת זוג שהכנסתו לא עולה על 57% מהשכר הממוצע, ועבור שני הילדים הראשונים. עקרת בית לא תהיה זכאית לתוספת עבור בן זוג.
 3. קצבת עידוד- מקבל קצבת נכות שהחל לעבוד והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק, יקבל קצבת עידוד במקום קצבת נכות. הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות.

כמה דגשים שכדאי לדעת

 • ניתן להגיש תביעה פרטית לחברת ביטוח עקב אי כושר במקביל להגשת התביעה בביטוח הלאומי
 • קיים מסלול מהיר להגשת תביעה לנכות כללית, הנועד לסובלים ממחלות ולקויות קשות מאוד. במסלול זה התביעה תטופל בתוך כ-30 יום.
 • מי שכושר התפקוד שלו נפגע זמנית עקב תאונה (לא תאונת דרכים או תאונת עבודה), כדאי שיבדוק את זכאותו לתשלום דמי תאונה.
 • ניתן לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות. במקרה זה ייבדקו גם הנכות הרפואית וגם דרגת אי הכושר. בעקבות הבדיקה מחדש, אחוזי הנכות יכולים גם לרדת.
 • מי שקיבל קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זקנה, יקבל קצבת זקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני כן.
 • ישנן זכויות הניתנות למי שנקבעה לו נכות רפואית, גם אם אינו זכאי לקצבת נכות, למשל: שיקום מקצועי וסיוע בלימודים, הנחה בעמלות הבנקים, תג חנייה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי, סל שיקום לנפגעי נפש ועוד.
 • מי שמעוניין שתקבע לו נכות רפואית כללית מהביטוח הלאומי ולא רוצה להגיש תביעה לקצבה, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

האזינו לטיפים של גילי

לתיאום פגישת ייעוץ בתשלום או הרצאות לצוותים ועובדים ניתן למלא פרטים

  להשארת פרטים