מימוש זכויות ביטוח לאומי

קצבת ניידות

הטבות שנועדו לסייע למי שסובל מבעיות רפואיות ברגליים המגבילות בניידות.

מהם התנאים לזכאות?

 1. תושב ישראל, בן מעל ל-3 ומתחת לגיל הפרישה
 2. מי שוועדה רפואית קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות לצמיתות, עקב ליקויים ברגליו, על פי רשימת הליקויים של הביטוח הלאומי, ובנוסף: נקבעו לו לפחות 40% מוגבלות בניידות והוא בעל רישיון נהיגה בר תוקף או נקבעו לו לפחות 60% מוגבלות בניידות ואין לו רישיון נהיגה בר תוקף
 3. שני אחים או יותר, שטרם מלאו לאחד מהם 3 שנים, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות והם מתגוררים באותה הדירה
 4. בתנאים מסוימים, הזכאות לאחר גיל פרישה יכולה להימשך למי שקיבל גמלת ניידות לפני כן
 5. אינם זכאים: מי שבשל נכותו זכאי לתשלום עבור אחזקת רכב או השתתפות בהוצאות ניידות, או שהוא זכאי לפטור מלא או חלקי מתשלום המסים החלים על הרכב

אילו הטבות כלולות במסגרת קצבת הניידות?

במסגרת הקצבה, ניתנות הטבות שונות. קבלת ההטבות מותנית בעמידה בקריטריונים שהגדיר הביטוח הלאומי עבור כל הטבה. להלן חלק מההטבות שניתנות:

 • קצבת ניידות חודשית לבעלי רכב ולאלה שאין ברשותם רכב
 • לימודי נהיגה למקבלי גמלת ניידות
 • הלוואה לרכישת רכב נכים
 • סימון אזור חנייה לנכה בסמוך לביתו
 • תג חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי

כיצד מגישים תביעה לקצבה?

לפני שמגיעים לוועדה הרפואית- ממלאים טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (כולל חוות דעת רפואית של רופא המשפחה), בצירוף מסמכים רלוונטיים כגון: צילום רישיון נהיגה, אישור רכישה/השכרה של כיסא גלגלים ועוד. את הבקשה יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית באזור המגורים של מגיש הבקשה. לאחר מכן מקבלים זימון לוועדה הרפואית, שתקבע את אחוזי המוגבלות. במידה והוועדה הרפואית קבעה אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה, יש להגיש תביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי. במידה ולא, ניתן להגיש ערעור תוך 60 יום מקבלת ההחלטה.

לאחר הוועדה הרפואית- אם הוועדה קבעה אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה, יש למלא טופס 8200- תביעה להטבות עפ"י הסכם ניידות, לצרף מסמכים רלוונטיים כגון אישורים רפואיים, צילומי רישיון נהיגה ופוליסת ביטוח וכו'. את המסמכים יש להגיש לסניף ביטוח לאומי הקרוב. ניתן לערער עד 12 חודשים מיום ההחלטה.

קצבת ניידות עבור ילד:

התנאים לזכאות:

 1. ילד מגיל 3 ומעלה, תושב ישראל, שוועדה רפואית קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות לצמיתות, עקב ליקויים ברגליו, על פי רשימת הליקויים של הביטוח הלאומי.
 2. שני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות והם מתגוררים באותה הדירה

קצבת ניידות וקצבת ילד נכה:

ילד יהיה זכאי לקבל קצבת ילד נכה וקצבת ניידות בו זמנית באחד מהתנאים הללו:

 • נקבעו לו לפחות 80% מוגבלות בניידות על-ידי הוועדה הרפואית
 • הוועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו
 • הוועדה הרפואית קבעה כי בשל ליקוי בגפיו התחתונות הוא אינו מסוגל ללכת בכוחות עצמו ובשל מוגבלותו הוא אינו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים
 • במשפחה ישנם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה או ילד אחד הזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני הזכאי לגמלת ניידות

כדאי לדעת:

 • ילד שכתוצאה ממחלה או תאונה הפך להיות עם מוגבלות פיזית, יוכל לקבל קצבת ניידות רק בתנאי שבעיית הניידות שלו היא קבועה. במקרה של בעיה חולפת- אין זכאות.
 • ילד שנקבעה לו מוגבלות בניידות נמוכה מ- 80%, יצטרך לבחור בין גמלת ניידות לגמלת ילד נכה.
 • מומלץ לפנות למחלקת ילד נכה בביטוח הלאומי על מנת לוודא שקבלת ההטבות בניידות לא תפגע בזכאות לגמלת ילד נכה.

קצבת ניידות לאחר גיל פרישה:

לא ניתן להגיש לראשונה תביעה לקצבת ניידות לאחר גיל פרישה. עם זאת, מקבלי קצבת ניידות שהגיעו לגיל פרישה זכאים להטבות מסוימות.

תנאים לזכאות:

 1. מי שהגיע לגיל פרישה, עומד בתנאי הזכאות לקצבת ניידות, ואחד מהנ"ל מתקיים לגביו:
  • הוא קיבל קצבת ניידות בסמוך להגיעו לגיל הפרישה.
  • הוא קיבל הלוואה עומדת ב- 4 השנים שקדמו לגיל הפרישה.
  • הוא קיבל הלוואה עומדת לרכב שעדיין נמצא ברשותו ובבעלותו.
 2. מי שעומד בתנאים הנ"ל והגיע לגיל 65 לפני יום 01.01.2002:
  • אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף, מסוגל לנהוג ונוהג ברכבו, הוא ימשיך לקבל את כל ההטבות שבמסגרת הגמלה.
  • אם אין לו רישיון נהיגה, הוא יכול להיות זכאי להלוואה עומדת בלבד, בכפוף לתנאי ההלוואה.

קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים (שר"מ):

מי שמקבל קצבת שירותים מיוחדים וזכאי גם לקצבת ניידות, יצטרך לבחור באחת מהן, אלא אם כן מתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

 • הוא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות
 • נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות
 • הוועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו

האזינו לטיפים של גילי

שאלה מהפייסבוק: החלפת מפרק ירך ותביעת ניידות- מה מגיע לכם?

בעקבות שיחתנו ברדיו וההנחיות שנתתי, אושרה תביעת ניידות תוך מספר ימים!

האם לאשה שעברה החלפת מפרקי ירך מגיעה קצבת ניידות?

לתיאום פגישת ייעוץ בתשלום או הרצאות לצוותים ועובדים ניתן למלא פרטים

  להשארת פרטים