מימוש זכויות ביטוח לאומי

מחלות מקצוע

אחד משני סוגים של פגיעה בעבודה לפי הגדרת הביטוח הלאומי (הסוג השני הוא תאונת עבודה). מחלת מקצוע היא מחלה שהמבוטח בביטוח לאומי חלה בה עקב עבודתו (כולל עצמאי) ואשר מופיעה ברשימת המחלות שבתקנות הביטוח הלאומי.

לחצו כאן לרשימת מחלות המקצוע המוכרות בביטוח לאומי.

עובד שנפגע במהלך עבודתו ועל פי אישור רפואי אינו מסוגל לעבוד בעקבות זאת, זכאי לתשלום דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, עבור ימי היעדרותו מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי. שיעור דמי הפגיעה ייקבע בהתבסס על הכנסות. במקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה במהלך העבודה, יהיה זכאי העובד גם לקצבת נכות מעבודה.

מהי נכות מעבודה?

נכות מעבודה, בניגוד לנכות כללית, מחייבת הוכחה כי הנכות נגרמה עקב העבודה. במידה והוכח הדבר, יהיה זכאי התובע לקצבה או מענק. דרגת הנכות נקבעת על ידי וועדה רפואית. הנכות יכולה להיות קבועה או זמנית. נכות זמנית תינתן לתקופה של עד שנה. בתום התקופה שנקבעה, יזומן העובד לוועדה רפואית נוספת. שיעור המענק או הקצבה תלויים בשכר. עובד רשאי לקבל קצבת נכות מעבודה גם אם הוא ממשיך בעבודתו ואם שכרו לא נפגע.

נכות זמנית בשיעור של 9% – 100% – קצבה חודשית.

נכות לצמיתות בשיעור של 9% – 19.99%- מענק חד פעמי.

נכות לצמיתות בשיעור של 20% – 100% – קצבה חודשית.

נכה עבודה שדרגת הנכות שנקבעה לו נמוכה מ-9% – אינו זכאי לגמלה.

תהליך קבלת דמי פגיעה וקבלת קצבת נכות מעבודה:

יש להגיש בביטוח הלאומי טופס תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה. במקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה, צריך להגיש גם תביעה לקצבת נכות מעבודה. לאחר הגשת התביעה, יזומן התובע לוועדה רפואית, שם תקבע דרגת הנכות שלו.

במידה והתביעה לא אושרה, ניתן לערער או לבקש דיון חדש במקרים של החמרה רפואית. את הבקשה להחמרה ניתן להגיש לפחות 6 חודשים לאחר קביעת אחוזי הנכות, ויש לצרף מכתב מרופא תעסוקתי בנוגע להחמרה.

מהם התנאים לזכאות לדמי פגיעה?

 1. מבוטח בביטוח נפגעי עבודה
 2. אינו מסוגל לעבוד בעבודתו הקודמת או דומה לה- בכפוף לאישור רפואי
 3. מחזיק בתעודה על אי כושר עבודה מהגורם המטפל, עם ציון הפגיעות והתקופה שבמהלכה אינו יכול לעבוד
 4. אינם זכאים: מי שעבד בתקופה שנקבע לו אי כושר עבודה, מי שבעת הפגיעה היה בהכשרה מקצועית או שיקום, עציר, אסיר, חוסה במעון, עובד זר לא חוקי.

כמה דגשים שכדאי לדעת

 • מומלץ להזדרז בהגשת התביעה. הגשה לאחר יותר משנה מיום הפגיעה עלולה לפגוע בזכאות לתשלום.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות קבועה בשיעור של 20% ומעלה, יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה.
 • הזכאי לדמי פגיעה ולתגמולי מילואים באותו פרק הזמן, יאלץ לבחור באחת משתי הגמלאות.
 • אדם המקבל דמי פגיעה בעבודה לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
 • דמי הפגיעה ייחשבו בהכנסה בעת בחינת זכאות להבטחת הכנסה.
 • מי שנקבע לו אי כושר עבודה חלקי ושעות עבודתו צומצמו על פי אישור רופא, יהיה זכאי לדמי פגיעה מופחתים.
 • דמי הפגיעה ישולמו לכל היותר עבור 13 שבועות ולא יעלו על 1,094.63 ש"ח, נכון ל-2017.
 • בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה זכאים למענקים בגין אירועים שונים, כגון נישואין ובר מצווה.

האזינו לטיפים של גילי

לראשונה: סרטן השד- מחלת מקצוע. אז מי זכאי להגיש תביעה?

מורה לחינוך גופני שסובל מנזקי שמש, מהן הזכויות שלו?

בני זוג חקלאים הסובלים מנזקי שמש. מה מגיע להם?

עד מתי ניתן להגיש תביעה לביטוח הלאומי על נזקי רעש?

מאזין שעבד במפעל בשר סובל מפריצות דיסק, מי ישלם לו?

פגיעה בתעלה הקרפלית בעקבות עבודה מרובה מול מחשב

האם ניתן להגיש תביעה להכרה בנכות מעבודה גם שנתיים לאחר הפרישה?

מקרה של ירידה בשמיעה אצל גננת. האם ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי?

ביטוח לאומי לא מכיר בפגיעה בתעלה הקרפלית כמחלת מקצוע. מה עושים?

ירידה בשמיעה בעקבות עבודה בסביבת רעש: האם מגיע פיצוי מהביטוח הלאומי?

לתיאום פגישת ייעוץ בתשלום או הרצאות לצוותים ועובדים ניתן למלא פרטים

  להשארת פרטים