מימוש זכויות ביטוח לאומי

הבטחת הכנסה

קצבה המשולמת למי שאין לו הכנסות או הכנסתו נמוכה, ולא נמצאה עבודה עבורו בלשכת התעסוקה, או נמצאה בשכר נמוך.

הקצבה מתחלקת לשני סוגים:

הבטחת הכנסה- תשלום קצבה מלאה עבור מי שאין באפשרותו להבטיח לעצמו הכנסה מעבודה (חולים, נכים, נפגעי עבודה, מובטלים) ושאינו זכאי לתשלומים על פי תוכניות אחרות.

השלמת הכנסה- תשלום קצבה חלקית עבור מי שהכנסתו מעבודתו או ממקור אחר נמוכה יותר מהמינימום הנדרש למחיה.

מהם התנאים לזכאות?

 1. תושב ישראל 24 חודשים רצופים לפחות, מעל גיל 20. ישנה אפשרות לזכאות מגיל 18 ומגורים פחות מ24 חודשים בארץ, בנסיבות מיוחדות.
 2. עמידה בתנאי בדיקת הכנסות ורכב. מה נכלל בחישוב הזכאות וגובה הקצבה? שכר של שני בני הזוג, רכב, רכוש, נכסים (פיננסי או נדל"ן), קצבאות מהביטוח הלאומי ועוד.
 3. התייצבות בשירות התעסוקה של שני בני הזוג (מחוסרי עבודה / במהלך תקופת הכשרה / עובדים בשכר נמוך).
 4. אינם זכאים לקצבה: משרתים בסדיר בצה"ל ובני זוגם, תלמידים במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכוני, שוהים במוסד שהחזקתם על חשבון המדינה, חברי קיבוצים או מושבים שיתופיים.

כמה דגשים שכדאי לדעת

 • מי שהגיש תביעת נכות וממתין לאישורה, באפשרותו להגיש תביעה להבטחת הכנסה עד אישור קצבת הנכות. במקרה זה עליו לעמוד באחד מתנאי הזכאות (כולל גם התייצבות בשירות התעסוקה).
 • הבטחת הכנסה משולמת גם לילדים שהתייתמו משני הוריהם או ננטשו על ידם.
 • אדם המשלם מזונות- סכום הכנסתו לצורך חישוב הקצבה יהיה בניכוי דמי המזונות.
 • ההכנסות שאינן נלקחות בחשבון: צבת ילדים, קצבה לילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים לנכה, גמלת ניידות, גמלת סיעוד, דמי מחיה לאלמנה וליתום, קצבאות מיוחדות לנכה עבודה ועוד. כמו כן לא תיחשב תמיכה כספית קבועה לסיוע בשכר דירה.
 • בעלות או שימוש ברכב לא שוללים זכאות לקצבה, בתנאי שערך הרכב נמוך מ40,760 ש"ח. במקרים מסוימים גם רכב שערכו גבוה יותר לא שולל זכאות.
 • ישנה אפשרות לפטור מהתייצבות בלשכת תעסוקה במקרים שונים, למשל: מי שהגיע לגיל פרישה, אם לילד עד גיל שנתיים, מטפל בבן משפחה חולה וכן הלאה.

 

האזינו לטיפים של גילי

לתיאום פגישת ייעוץ בתשלום או הרצאות לצוותים ועובדים ניתן למלא פרטים

  להשארת פרטים